Floor 8, 123 Ly Chinh Thang, District 3, Ho Chi Minh City

Văn phòng ảo riêng 12e

Truyền tải và biểu đạt thương hiệu cũng như văn hóa công ty trong văn phòng riêng tư với đầy đủ nội thất, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của team bạn. Bạn được chọn một phong cách thẩm mỹ thiết kế phù hợp với thương hiệu và có phòng điện thoại, phòng họp, phòng lãnh đạo và không gian giao lưu riêng. Hoàn thiện không gian đó với màu sắc riêng của thương hiệu và đặt biểu trương, bảng hiệu trong khu vực của bạn. e

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

CHỖ NGỒI CỐ ĐỊNH

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

150,000 VND/Day
 • Chỗ ngồi làm việc riêng tại khu vực Co-working e
 • Sử dụng các khu vực chung Bench, Booth, Khu Relax e
 • Truy cập internet tốc độ cao e
 • Tiện ích Pantry với trà, nước, cà phê tự phục vụ e
 • Kết nối cộng đồng doanh nghiệp, co-worker tại Comspace e
 • Chỗ ngồi làm việc riêng tại khu vực Co-working e
 • Sử dụng các khu vực chung Bench, Booth, Khu Relax e
Reviews and comments
 • 5
  0 Review
 • 4
  0 Review
 • 3
  0 Review
 • 2
  0 Review
 • 1
  0 Review
Choose your review:

Maybe you are interested

Private room

13,500,000 VND/month
 • Private room with full furniture
 • Pantry utilities with daily tea, drinking water, and coffee
 • Utility areas: guest lounge, pantry, dining room
 • Modern and professional meeting room, equipped with Smart TV, wireless connection
 • Free parking
 • Multifunction printer
Private room

Meeting Room

400,000 VND/hour
 • Elegent and morden meeting room
 • Coffee, tea, drinking water
 • High speed internet access
 • Notepad & pens
 • Flipchart board
 • Support staffs
Meeting Room

Business Address

331,500 VND/month
 • Company name board and address for registration
 • Modern and professional meeting room, equipped with Smart TV, wireless connection
 • Pantry utilities with daily tea, drinking water, and coffee
 • Utility areas: guest lounge, pantry, dining room
 • Receptionists support in welcoming guests, handling mail and parcels
 • High speed internet access
 • Multifunction printer
 • Free parking
Business Address

Day Tripper

150.000 VND/day
 • Optional desk in Coworking area
 • Utility areas: guest lounge, pantry, dining room
 • Pantry utilities with daily tea, drinking water, and coffee
 • Connecting the entrepreneur's community, members at Comspace
 • High speed internet access
 • Free parking
Day Tripper

Unlimited Coworking

3,013,000 VND/Day
 • Private working seat in the Co-working area
 • Use of common areas Bench, Booth, Relax Zone
 • High speed internet access
 • Pantry utility with self-service tea, water and coffee
 • Connecting the business community, co-workers at Comspace
 • Private working seat in Co-working area
 • Use of common areas Bench, Booth, Relax Zone
Unlimited Coworking

Order

Please fill in the information below. We will get back to you within 24 working hours

 • Hotline for advice and support: 093 812 18 39
 • Address: Floor 8, 123 Ly Chinh Thang, District 3, Ho Chi Minh City
Văn phòng ảo riêng 12e
mailzalo

Order

Please fill in the information below. We will get back to you within 24 working hours

 • Hotline for advice and support: 093 812 18 39
 • Address: Floor 8, 123 Ly Chinh Thang, District 3, Ho Chi Minh City
Select service type